חוזי מכר וחוזי שכירות (מגורים ועסקיים)
עו"ד קפלן עוסק בכל תחומי המקרקעין, ובעיקר במכירה של דירות יד שנייה (ייצוג מוכרים וקונים), וכן בייצוג קונים ברכישת דירה מקבלן. הייצוג כולל את הבדיקות הנדרשות לפני חתימת חוזה, וכן עריכת החוזה, ייצוג מול רשות המסים בדיווח ובקבלת אישורים וליווי משפטי עד לרישום הסופי בטאבו או בחברות המשכנות והמינהל, בהתאם לנתוני הדירה. כמו כן, הוא עורך חוזי שכירות תוך בדיקת יכולת השוכרים והערבים וקבלת בטוחות מספקות.

עו"ד קפלן מתמחה בעסקאות למקרקעין המצויים ביו"ש, הדורשות התמחות מיוחדת בביצוען. עו"ד קפלן עבר השתלמויות מקצועיות בנושא מיסוי מקרקעין, ויעניק לכם ייעוץ מקיף בטרם עריכת העסקה; האם יש צורך בתשלום כלשהו, כיצד ניתן באמצעים חוקיים לקבל פטור ממס או להקטין את נטל המס ועוד.

על כל גווניה, לרבות שיקים ופסקי דין. לעו"ד קפלן ממשק עבודה ישיר עם תוכנה לעבודה ישירה מול לשכות ההוצאה לפועל, לקבלה ולשליחה של נתונים באמצעות המחשב. עו"ד קפלן יעניק לכם ייצוג, במידת הצורך, כגון במקרה של התנגדויות לביצוע השיק, או מנגד, בעת הגשת התנגדות כחייבים בתיק ההוצאה לפועל.

חוזי דירות מקרקעין

הוצאה לפועל

חוזי מכר וחוזי שכירות (מגורים ועסקיים) עו"ד קפלן עוסק בכל תחומי המקרקעין, והוא  מומחה במיסוי מקרקעין ובעיקר במכירה של דירות יד שנייה (ייצוג מוכרים וקונים), וכן בייצוג קונים ברכישת דירה מקבלן. הייצוג כולל את הבדיקות הנדרשות לפני חתימת חוזה, וכן עריכת החוזה, ייצוג מול רשות המסים בדיווח ובקבלת אישורים וליווי משפטי עד לרישום הסופי בטאבו או בחברות המשכנות והמינהל, בהתאם לנתוני הדירה. כמו כן, הוא עורך חוזי שכירות תוך בדיקת יכולת השוכרים והערבים וקבלת בטוחות מספקות

עו"ד קפלן מתמחה בעסקאות למקרקעין המצויים ביו"ש, הדורשות התמחות מיוחדת בביצוען. עו"ד קפלן מומחה במיסוי מקרקעין עבר השתלמויות מקצועיות בנושא מיסוי מקרקעין, ומעודכן בשנויים "און ליין", ויעניק לכם ייעוץ מקיף בטרם עריכת העסקה; האם יש צורך בתשלום כלשהו, כיצד ניתן באמצעים חוקיים לקבל פטור ממס או להקטין את נטל המס ועוד.

 

חוזי דירות התמחות במיסוי מקרקעין

כולל: תביעות כספיות למיניהן, בתחום המסחרי ובתחום הפרטי, תביעות לפסקי דין הצהרתיים, פינוי פולשים או שוכרים ותביעות לפירוק שיתוף במקרקעין.
חשוב!!! בהתאם לבקשת הלקוח ובתיאום מוחלט עמו, ייעשה מאמץ מרבי לסיים כל תיק בין מצד תובע ובין מצד נתבע, בהשגת פשרה שתחסוך ללקוח הוצאות כבדות בניהולו של התיק, תוך מתן דגש לטובתו ולרווחתו של הלקוח בראש סדר העדיפויות.​

עו"ד קפלן ייתן לכם ייעוץ מקיף כיצד לערוך את הצוואה וכיצד ליצור צוואה אשר ביצועה, לאחר 120, יקל עם היורשים, לקבלה מהירה של הרכוש ולמניעת עיכובים והתנגדויות, ככל שניתן לצפות מראש.
בהתאם לבקשת הלקוח, עו"ד קפלן יערוך עבורכם צוואה נוטריונית מכוח תוארו כנוטריון, וללא צורך בעדים.
עו"ד קפלן יגיש עבורכם בקשות לקיום צוואה או צווי ירושה (כשהמנוח לא השאיר צוואה). הגשת בקשות לקיום צוואה או לצווי ירושה הינה בקשה טכנית, אולם אם היא מוגשת לאחר קבלת ייעוץ, ניתן לחסוך במיסוי בעת מכירת נכס מקרקעין הכלול בצוואה, בין השאר גם באמצעות הסדר בין יורשים.
לאחר מכן, עם קבלת הצו המתאים, יירשם בטאבו או בחברה המשכנת והמינהל, בהתאם לנתוני הנכס שנתקבל בירושה. הלקוחות אף יוכלו לקבל ייעוץ מקיף באיתור נכסים שאינם ידועים ליורשים.

עריכת צוואות, טיפול בירושות וניהול עיזבונות

עו"ד קפלן הוסמך על ידי משרד המשפטים לערוך עבורכם ייפוי כח, שייכנס לתוקפו כאשר, חלילה, לא תהיו מסוגלים עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכח. (ענינים אישיים, ענייני רכוש, כולם או חלקם) וזאת, בהתאם לתנאים שקבעתם בייפוי הכח.

ייפוי כח כזה הינו מורכב וכולל ראיון עומק עם מייפה הכח (הממנה) ומיופה הכח,  כדי להתאים את ייפוי הכח לצרכים של הממנה, ולהבהיר למיופה הכח את תפקידו.    

ייפוי כח מתמשך 

 

מתן שירות אימותי חתימה על ייפויי כוח בלתי חוזרים לבנקים למשכנתאות. משך הטיפול כ-10 דקות, והעלות בהתאם לתעריף הרשמי המחייב של משרד המשפטים –

לתעריף עדכני לחץ כאן >>

במידת הצורך יינתן שירות בבית הלקוח, או בבית חולים / בית אבות אם הלקוח אינו יכול להתייצב במשרד מסיבה כלשהי.

 

אישורי תרגום נוטריוניים, צוואות נוטריוניות, אישור הסכמי ממון לפני נישואין,      אישור העתקי מסמכים, אישורי תצהירים אישורי חיים.

טיפול נוטריוני מקיף

אישורי חתימה לבנקים

התמחות במיסוי מקרקעין

טיפול נרחב במשפט אזרחי

יהודה קפלן, עו"ד ונוטריון


טלפון: 03-9247757 
נייד: 052-2801600      

פקס: 03-9223666    

yk_law@017.net.il