דירות ומגרשים ברחבי יהודה ושומרון, נרשמים בדרך שונה מאשר מקרקעין בתוך "הקו הירוק".

המקרקעין ביו"ש רשומים בעיקר ב"מינהל האזרחי" בבית אל, ורובם גם ב"חברות משכנות" אשר משמשות תחליף לרישום בטאבו.
החברות המשכנות דורשות לשם ביצוע העברת הזכויות בספריהן, את כל המסמכים שדורש הטאבו, דהיינו אישורי מיסוי (שבח, רכישה ואישור עיריה), אולם הן דורשות גם מסמכים פנימיים ייחודיים לכל חברה, מה שמסרבל ומאריך את הרישום. בין השאר, נדרש ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר, כדי שבבוא היום שבו המקרקעין ביו"ש יירשמו בטאבו, תוכל החברה המשכנת לרשום את המקרקעין ע"ש הרוכשים ללא צורך בחתימות נוספות. רישום נוסף מתבצע במינהל האזרחי.

 

בטרם רכישת מקרקעין, יש להקפיד לקבל אישורי זכויות עדכניים, נקיים מעיקולים, מהחברה המשכנת והמינהל האזרחי, ויתרה לסילוק של המשכנתה של המוכר (אם ישנה). חשוב ביותר להוציא תדפיס מרשם המשכונות, לפי מס' תעודת הזהות של המוכר, (ONLINE באינטרנט) בטרם חתימת חוזה הרכישה, כדי לבדוק שאין שעבודים נוספים על המקרקעין, מעבר למשכנתה שנטל המוכר. יובהר, כי להבדיל מדירה הרשומה בטאבו, שם מספיק לעיין בנסח הרישום לבדיקת עיקולים ושעבודים, הרי שביו"ש נכסי המקרקעין אינם רשומים בטאבו, ולכן השעבודים נרשמים ברשם המשכונות, מעבר לרשום בחברה המשכנת או במינהל האזרחי.

 

עסקאות ביו"ש כדאי לבצע, אך ורק, באמצעות עורכי דין המתמחים בעסקאות ביו"ש, ומכירים את "המוקשים" שמצויים בתחום זה.

עסקאות מקרקעין ביהודה ושומרון

יהודה קפלן, עו"ד ונוטריון


טלפון: 03-9247757 
נייד: 052-2801600      

פקס: 03-9223666    

yk_law@017.net.il